MARKNADSANALYS

Mer stabil marknad 2018 när priserna har bottnat

Richard Lagerling – för tredje året i rad utsedd till Sveriges bästa mäklare – om en sundare prisbild och en bostadsmarknad som verkligen börjat röra på sig igen.Efter en minst sagt turbulent höst på bostadsmarknaden kan vi nu se fram emot ett nytt år och en mer stabil marknad.

Ingen kan ha undgått reportagen om hur bostadspriserna sjönk under andra halvan av 2017. Vår statistik visar på en nedgång i intervallet 10-15% från den absoluta toppen i mars 2017. Samtidigt måste vi komma ihåg att prisuppgången i början av förra året var markant och ser man på prisnedgången för helåret 2017 håller den sig under 10%.

Glädjande är att vi redan under början av december började märka en stabilisering. Säljarna, som under hösten hade svårt att förlika sig med att priset gått ned, började nu acceptera verkligheten och sänka sina priser till en nivå där det fanns köpare. Det innebar att marknaden bottnade i slutet av året, varefter köpare och säljare började mötas igen. Antalet avslut under december blev därmed långt högre än väntat.

Den verkliga effekten av det nya amorteringskravet, vilket var det som främst utlöste höstens oro, är egentligen inte särskilt stor. Den stora effekten har istället kommit av de dramatiska rubrikerna i media som varnar för bopriskrasch, bubbelras och världens undergång. Det ger förstås många klick och säljer lösnummer men speglar inte riktigt verkligheten. Man måste även vara försiktig med att blanda ihop överutbud av nyproduktion i vissa orter med innerstadens bestånd av begagnade och välmående bostadsrättsföreningar.

Priserna på Östermalm har stigit med närmare 1000% under de 25 år jag har varit verksam som mäklare. En nedgång på 10% är i jämförelse inte ett ras utan en sund korrigering som är nyttig för bostadsmarknaden i ett längre perspektiv.

Vår prognos är att vi kommer att se en ökad avslutsvolym under första kvartalet 2018, kombinerat med ett minskande utbud. Vår bedömning är därmed att priserna nu nått sin botten för denna korrigering. Det verkar finnas ett uppdämt behov av att byta bostad eftersom många av naturliga skäl inte har vågat agera under den turbulenta hösten.

Man kan sammanfatta marknaden under hösten med att de flesta fortfarande har råd och vill men har inte vågat. Nu när marknaden har stabiliserats och förtroendet återvänt tror vi på en relativt snabb återhämtning. Vi kommer däremot få vänja oss vid betydligt mindre prisökningar på årsbasis än tidigare. Flera expertbedömare förutspår en prisökningstakt på 2-3% per år under de närmaste åren framöver.